Λειτουργία: Δε-Πα: 9.00-19.00

  • scales_2018-08-02-23-05-54.jpg
  • pilars_2018-08-02-23-06-39.jpg
  • globe_2018-08-02-23-07-14.jpg
  • pillarslaw_2018-08-02-23-06-56.jpg

Δικηγορικό Γραφείο Ν. Μ. Κονδύλη & Συνεργατών

- Νομικές Υπηρεσίες με σεβασμό στον πελάτη

Το Δικηγορικό Γραφείο Νικολάου Μ. Κονδύλη & Συνεργατών λειτουργεί με έδρα την Αθήνα, παρέχοντας εξειδικευμένες νομικές υπηρεσίες τόσο σε δικαστικό όσο και σε συμβουλευτικό επίπεδο (διαπραγματεύσεις, εξώδικη υποστήριξη). Το Γραφείο μας εργάζεται πάντα με στόχο την άμεση και ουσιαστική επίλυση των διαφορών, με σεβασμό στον εντολέα και στις ανάγκες του. Σε συνεργασία με τους πελάτες ιεραρχούμε τις προτεραιότητες, αποφασίζουμε από κοινού για την στρατηγική που θα ακολουθηθεί, θέτουμε τους στόχους και προσπαθούμε να τους υλοποιήσουμε πάντα με γνώμονα την διασφάλιση και ικανοποίηση των συμφερόντων των εντολέων μας. Η διαρκής συνεργασία και η άμεση επικοινωνία με τους Δικηγόρους του Γραφείου μας εγγυώνται την μέγιστη δυνατή εξυπηρέτηση των συμφερόντων των πελατών μας μέσα από μια ουσιαστική σχέση εμπιστοσύνης.

Μέλος του INTERNATIONAL ASSOCIATION OF LAW FIRMS

Interjurist
temple kondylislawoffice

Ὥσπερ τὸ εὐθὺ εὐθέος οὐ δεῖται, οὕτως οὐδὲ τὸ δίκαιον δικαίου.    

Επίκτητος

Gravel Kondylislawoffice

ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ

Γραφείου

 

Scales Kondylislawoffice

ΝΟΜΙΚΗ
ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Το Δικηγορικό Γραφείο Ν. Μ. & Συνεργατών καλύπτει όλους τους τομείς του Δικαίου, παρέχοντας πλήρη, ποιοτική και εξειδικευμένη δικαστική και εξώδικη - συμβουλευτική υποστήριξη. Η εμπειρία και οι γνώσεις των στελεχών του Γραφείου μας, μας δίνουν την δυνατότητα να ανταποκριθούμε με πλήρότητα στις απαιτήσεις και στις ανάγκες των πελατών μας. Παρέχουμε νομικές υπηρεσίες για όλο το φάσμα του: I. Δημοσίου και Διοικητικού Δικαίου, II. Ιδιωτικού Δικαίου (Αστικού, Εργατικού και Εμπορικού Δικαίου) III. Ποινικού Δικαίου.  Το Γραφείο μας ειδικεύεται και στην προστασία των ατομικών και εν γένει ανθρωπίνων δικαιωμάτων σε εθνικό και Ευρωπαϊκό επίπεδο (Δικαστήριο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου - ΕΔΔΑ Στρασβούργο, κτλ.).
 


01.


Η Δημόσια Διοίκηση δεν λειτουργεί πάντα με γνώμονα το δημόσιο συμφέρον και την εξυπηρέτηση των πολιτών, καταπατώντας αξιακές αρχές του Κράτους Δικαίου και θεμελιώδη δικαιώματα των διοικουμένων. Η προστασία των νομίμων δικαιωμάτων των διοικουμένων πρέπει να είναι άμεση και αποτελεσματική. Το Γραφείο μας εξειδικεύεται στον τομέα αυτό, διαθέτοντας μία μακρά εμπειρία στις διοικητικές διαφορές.


02.


Το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (Ε.Δ.Δ.Α.) είναι το δικαιοδοτικό όργανο του Συμβουλίου της Ευρώπης που εξετάζει, κατόπιν υποβολής ατομικών προσφυγών, τις παραβιάσεις της Ευρωπαϊκής Σύμβασης για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου (Ε.Σ.Δ.Α.) εκ μέρους των συμβαλλομένων Κρατών. Για περισσότερες λεπτομέρειες ανατρέξτε στην σχετική σελίδα του Γραφείου μας.

03.


Η καθημερινότητα επιφυλάσσει εκπλήξεις λόγω της συχνής αθέτησης νομικών υποχρεώσεων,  παραβίασης συμβατικών όρων, αντισυναλλακτικής συμπεριφοράς κάτ. Η δικαστική ή/και εξώδικη αποκατάσταση μέσω της χρησιμοποίησης των ανάλογων νομικών μέτρων είναι επιβεβλημένη για την διασφάλιση των συμφερόντων των θιγομένων μερών.


04.


Οι επιχειρήσεις έχουν ανάγκη από νομική υποστήριξη, τόσο δικαστική όσο και εξώδικη. Η άμεση ανταπόκριση και η αποτελεσματική επίλυση των διαφορών που ανακύπτουν, διασφαλίζουν τα οικονομικά συμφέροντα των εταιρειών. Το Γραφείο μας παρέχει τις υπηρεσίες του στον τομέα αυτό με ιδιαίτερο επαγγελματισμό και αφοσίωση.

05.


Η εργατική νομοθεσία τα τελευταία χρόνια έχει δεχθεί σημαντικές μεταβολές λόγω των οικονομικών συνθηκών της χώρας. Σε ένα διαρκώς μεταβαλλόμενο νομικό και οικονομικό περιβάλλον οι επιχειρήσεις αδυνατούν να συμμορφωθούν προς τις νόμιμες υποχρεώσεις τους με αποτέλεσμα να θίγονται πολλαπλώς οι εργαζόμενοι και να καθίσταται αναγκαία η δικαστική επίλυση των διαφορών.

06.


Καθημερινά αναλαμβάνουμε νομικές δεσμεύσεις που συνεπάγονται δικαιώματα και υποχρεώσεις. Είναι, όμως, γνωστοί και κατανοητοί οι όροι των συμβάσεων και οι συνέπειες τους; Η αρωγή ειδικών νομικών συμβούλων καθίσταται μια αναγκαία πραγματικότητα.

ΑΚΥΡΩΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ

Δεν είναι λίγες οι φορές που η διοικητική δράση αντιβαίνει σε κανόνες που έχει θέσει η ίδια η πολιτεία. Η δικαστική αμφισβήτηση των πράξεων αυτών ενώπιον των τακτικών Διοικητικών Δικαστηρίων (προσφυγή, αίτηση ακυρώσεως, ανακοπή κτλ.) & του Συμβουλίου της Επικρατείας, διέπεται από ειδικούς κανόνες διαδικασίας που απαιτούν εξειδικευμένη νομική γνώση. Η ακύρωση και η μεταρρύθμιση των διοικητικών πράξεων είναι ένα από τα συνήθη αντικείμενα ειδίκευσης του Γραφείου μας, στα οποία εξειδικεύεται.


Η υπηρεσιακή κατάσταση των Δημοσίων Υπαλλήλων & Λειτουργών (διορισμός, εξέλιξη, προαγωγή, απόσπαση, μετάθεση, κρίσεις, πειθαρχική ευθύνη κτλ.) ελέγχεται πλήρως από τα Διοικητικά Δικαστήρια. Η συνεργασία με εξειδικευμένους νομικούς  είναι απολύτως αναγκαία για την ουσιαστική υπεράσπιση των συμφερόντων των υπαλλήλων.

ΑΣΕΠ


Οι διαδικασίες προσλήψεων που ελέγχονται ή διεξάγονται από το ΑΣΕΠ ή άλλες δημόσιες αρχές, οφείλουν να είναι διαφανείς και να διέπονται από τις αρχές αντικειμενικότητας, της αμεροληψίας και της ελεύθερης πρόσβασης ενός εκάστου κατά το λόγο της προσωπικής του αξίας και ικανότητας. Ο έλεγχος των αποφάσεων αυτών υπάγεται στον ακυρωτικό έλεγχο των διοικητικών δικαστηρίων.

Εκπαιδευτικά θέματα


Είναι ένα ιδιαίτερο και ευαίσθητο αντικείμενο διοικητικών διαφορών, το οποίο περιλαμβάνει τόσο τους εκπαιδευτικούς λειτουργούς κάθε κλάδου και βαθμίδας εκπαίδευσης, όσο και τους μαθητές, σπουδαστές και φοιτητές. Το Γραφείο μας έχει κατά κόρον χειριστεί ζητήματα που άττονται τόσο της εφαρμογής της εκπαιδευτικής νομοθεσίας (όλων των βαθμίδων), όσο και της υπηρεσιακής κατάστασης των εκπαιδευτικών και ακαδημαϊκών λειτουργών (μελών ΔΕΠ).

Πολεοδομία


Οι πράξεις των πολεοδομικών αρχών ελέγχονται από τα Διοικητικά Δικαστήρια. Ζητήματα νομιμότητας οικοδομικών αδειών, πολεοδομικών - ρυμοτομικών σχεδίων, μεμονωμένων πράξεων εφαρμογής, χαρακτηρισμού κτισμάτων ως αυθαιρέτων, κατεδάφιση αυτών κόκ. ανακύπτουν συχνά. Πρόκειται για ζητήματα που απαιτούν εμπειρία και γνώση .

Αστική Ευθύνη Δημοσίου 


Σύμφωνα με τα άρθρα 104 επ. ΕισΝΑΚ, σε περίπτωση παρανόμων πράξεων και παραλείψεων οργάνων του Δημοσίου, των Ο.Τ.Α. και των Ν.Π.Δ..Δ., οφείλεται αποζημίωση προς ανόρθωση της θετικής και αποθετικής ζημίας των διοικουμένων. Ρωτήστε μας για λεπτομέρειες.Φορολογία


Η δικαστική αμφισβήτηση των πράξεων των φορολογικών αρχών (φορολογία εισοδήματος, ΦΠΑ, ειδικά πρόστιμα ΦΠΑ, ΚΒΣ, ΕΝΦΙΑ, πρόστιμα, καταλογισμοί κτλ.) είναι δυνατή κατόπιν προσφυγής ενώπιον των Διοικητικών Δικαστηρίων (εφ' όσον τηρηθεί η νόμιμη προδικασία).  Το Γραφείο μας διαθέτει μακρά εμπειρία στον χειρισμό  φορολογικών διαφορών.