Λειτουργία: Δε-Πα: 9.00-19.00

1949-2019: 70 Έτη από την ίδρυση του Συμβουλίου της Ευρώπης

 

2019: 70ή επέτειος από την ίδρυση του Συμβουλίου της Ευρώπης #CouncilofEurope.

 

Στις 5 Μαΐου 1949, υπογράφεται στο Λονδίνο από 10 χώρες (Βέλγιο, Δανία, Γαλλία, Ιρλανδία, Ιταλία, Λουξεμβούργο, Ολλανδία, Νορβηγία, Σουηδία και Ηνωμένο Βασίλειο) η ιδρυτική συνθήκη του Συμβουλίου της Ευρώπης. Η Ελλάδα προσχωρεί τον Αύγουστο του 1949 και γίνεται επίσημα το ενδέκατο μέλος. Ακολουθεί η Ευρωπαϊκή Σύμβαση για την Προστασία των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (Ε.Σ.Δ.Α.), η οποία υπογράφεται στην Ρώμη το 1950, εγκαινιάζοντας μία νέα εποχή για την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην ευρωπαϊκή ήπειρο. Ο έλεγχος των παραβιάσεων ανατίθεται επίσημα σε ειδικό δικαιοδοτικό όργανο, το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, τα μέλη του οποίου εκλέχθηκαν για πρώτη φορά από το Συμβούλιο στις 21 Ιανουαρίου 1959.

 


Πρόσφατες Αναρτήσεις