Λειτουργία: Δε-Πα: 9.00-19.00

Πειθαρχικό Δίκαιο

  • Η αμετάκλητη ποινική απόφαση, κατά το αθωωτικό της σκέλος, καθώς και κατά τις περιλαμβανόμενες στο σκέλος αυτό επιμέρους κρίσεις της, είναι δεσμευτική για το Δευτεροβάθμιο Πειθαρχικό Συμβούλιο κατά τον καταλογισμό των πειθαρχικών παραπτωμάτων.