ΚΑΛΩΣ ΗΛΘΑΤΕ ΣΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΑΣWELCOME TO OUR LAW OFFICECONTACT US / ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ *ΝΕΟ*
N. KONDYLIS & PARTNERS' LAW OFFICE
ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΟΝΔΥΛΗ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ (ΕΔΔΑ)
ΥΠΟΘΕΣΗ "ΜΝΗΜΟΝΙΟΥ"
ΕΦΕΔΡΕΙΑ - ΠΡΟΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ
ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
ΕΙΔΙΚΗ ΕΙΣΦΟΡΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Ν. 3986/2011
ΕΚΤΑΚΤΗ ΕΙΣΦΟΡΑ Ν. 3758/2009
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
ΤΑΔ-ΕΤΑΔ
ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ
ΣΧΟΛΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ
ΑΣΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ
ΔΙΕΘΝΕΣ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΧΑΓΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ (ΕΔΔΑ)

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΕΔΔΑ ΚΑΤΑ ΕΛΛΑΔΟΣ 2012

ECHR’s Judgments concerning Greece in 2012

 

 

 

January 2012

10.1.2012:

Fergadioti – Rizaki v. Greece (άρθρα 6 § 1 και 13 ΕΣΔΑ: παραβίαση του ευλόγου χρόνου της διαδικασίας και έλλειψη αποτελεσματικής προσφυγής για έγερση παραπόνων σχετικά με την υπερβολική διάρκεια της διαδικασίας ενώπιον των δικαστηρίων / violation of article 6.1 in conjunction with article 13: length of proceedings and right to an effective remedy).

Naka v. Greece (άρθρο 6 § 1 ΕΣΔΑ: υπερβολική διάρκεια της διαδικασίας / violation of article 6.1 of the Convention: length of proceedings).

Theodorakis and Theodorakis – Tourism and Hotels S.A. v. Greece (no. 2) (άρθρο 6 § 1 ΕΣΔΑ: υπερβολική διάρκεια της διαδικασίας / violation of article 6.1 of the Convention: length of proceedings).

Voutyras and Others v. Greece (άρθρα 6 § 1 και 13 ΕΣΔΑ: παραβίαση του ευλόγου χρόνου της διαδικασίας και έλλειψη αποτελεσματικής προσφυγής για έγερση παραπόνων σχετικά με την υπερβολική διάρκεια της διαδικασίας ενώπιον των δικαστηρίων / violation of article 6.1 in conjunction with article 13: length of proceedings and right to an effective remedy).

Getimis v. Greece (άρθρα 6 § 1 και 13 ΕΣΔΑ: παραβίαση του ευλόγου χρόνου της ποινικής διαδικασίας και έλλειψη αποτελεσματικής προσφυγής για έγερση παραπόνων σχετικά με την υπερβολική διάρκεια της διαδικασίας ενώπιον των δικαστηρίων / violation of article 6.1 in conjunction with article 13: length of proceedings and right to an effective remedy).

17.1.2012:

Takush v. Greece (άρθρο 1 του Πρωτοκόλλου Νο 7: διαδικαστικές εγγυήσεις σχετικά με την απέλαση αλλοδαπών / violation of article 1 of Protocol No 7: procedural safeguards relating to expulsion of aliens).

Tsitsiriggos v. Greece (5 §§ 1, 4 ΕΣΔΑ: δικαίωμα στην προσωπική ελευθερία και ασφάλεια, καθώς και υποβολής προσφυγής ενώπιον του αρμοδίου δικαστηρίου, προκειμένου αυτό να αποφασίσει εντός βραχείας προθεσμίας επί του νομίμου της κρατήσεως και να διατάξει την απόλυση σε περίπτωση παρανόμου κρατήσεως / violation of the right to liberty and security as well as of the right to have lawfulness of detention decided speedily by a court).

Zontul v. Greece (άρθρο 3 ΕΣΔΑ: απαγόρευση βασανιστηρίων και απάνθρωπης μεταχείρισης / violation of article 3: prohibition of inhuman or degrading treatment).

February 2012

7.2.2012:

Alevizou – Terzaki and Others v. Greece (άρθρα 6 § 1 και 13 ΕΣΔΑ: παραβίαση του ευλόγου χρόνου της ποινικής διαδικασίας και έλλειψη αποτελεσματικής προσφυγής για έγερση παραπόνων σχετικά με την υπερβολική διάρκεια της διαδικασίας ενώπιον των δικαστηρίων / violation of article 6.1 in conjunction with article 13: length of proceedings and right to an effective remedy).

Grypaios and Others v. Greece (άρθρα 6 § 1 και 13 ΕΣΔΑ: παραβίαση του ευλόγου χρόνου της ποινικής διαδικασίας και έλλειψη αποτελεσματικής προσφυγής για έγερση παραπόνων σχετικά με την υπερβολική διάρκεια της διαδικασίας ενώπιον των δικαστηρίων / violation of article 6.1 in conjunction with article 13: length of proceedings and right to an effective remedy).

Vogias v. Greece (άρθρα 6 § 1 και 13 ΕΣΔΑ: παραβίαση του ευλόγου χρόνου της ποινικής διαδικασίας και έλλειψη αποτελεσματικής προσφυγής για έγερση παραπόνων σχετικά με την υπερβολική διάρκεια της διαδικασίας ενώπιον των δικαστηρίων / violation of article 6.1 in conjunction with article 13: length of proceedings and right to an effective remedy).

Soulioti v. Greece (άρθρο 6 § 1 ΕΣΔΑ: υπερβολική διάρκεια της ποινικής διαδικασίας / violation of article 6.1 of the Convention: length of criminal proceedings).

Vasilev Rader v. Greece (άρθρο 6 § 1 ΕΣΔΑ: υπερβολική διάρκεια της ποινικής διαδικασίας / violation of article 6.1 of the Convention: length of criminal proceedings).

28.2.2012:

Samaras and Others v. Greece (άρθρο 3 ΕΣΔΑ: απαγόρευση βασανιστηρίων και απάνθρωπης μεταχείρισης / violation of article 3: prohibition of inhuman or degrading treatment).

March 2012

6.3.2012:

Roidakis v. Greece (άρθρα 6 § 1 και 13 ΕΣΔΑ: παραβίαση του ευλόγου χρόνου της ποινικής διαδικασίας και έλλειψη αποτελεσματικής προσφυγής για έγερση παραπόνων σχετικά με την υπερβολική διάρκεια της διαδικασίας ενώπιον των δικαστηρίων / violation of article 6.1 in conjunction with article 13: length of proceedings and right to an effective remedy).

Zafirov v. Greece (άρθρα 6 § 1 και 13 ΕΣΔΑ: παραβίαση του ευλόγου χρόνου της ποινικής διαδικασίας και έλλειψη αποτελεσματικής προσφυγής για έγερση παραπόνων σχετικά με την υπερβολική διάρκεια της διαδικασίας ενώπιον των δικαστηρίων / violation of article 6.1 in conjunction with article 13: length of proceedings and right to an effective remedy).

15.3.2012:

Sitaropoulos and Giakomopoulos v. Greece (δεν υπήρξε παραβίαση του άρθρου 3 του Πρώτου Προσθέτου Πρωτοκόλλου της ΕΣΔΑ: δικαίωμα ψήφου / no violation of article 3 of Protocol No1 to the Convention: right to vote).

April 2012

3.4.2012:

Michelioudakis v. Greece (άρθρο 6 § 1 ΕΣΔΑ: υπερβολική διάρκεια της διαδικασίας / violation of article 6.1 of the Convention: length of proceedings).

24.4.2012:

Mathloom v. Greece (5 §§ 1, 4 ΕΣΔΑ: δικαίωμα στην προσωπική ελευθερία και ασφάλεια, καθώς και υποβολής προσφυγής ενώπιον του αρμοδίου δικαστηρίου, προκειμένου αυτό να αποφασίσει εντός βραχείας προθεσμίας επί του νομίμου της κρατήσεως και να διατάξει την απόλυση σε περίπτωση παρανόμου κρατήσεως / violation of the right to liberty and security as well as of the right to have lawfulness of detention decided speedily by a court).

May 2012

3.5.2012:

Seta v. Greece and Germany (άρθρο 6 § 1 ΕΣΔΑ: υπερβολική διάρκεια της διαδικασίας / violation of article 6.1 of the Convention: length of proceedings).

10.5.2012:

Liartis v. Greece (άρθρο 3 και 13 ΕΣΔΑ: απαγόρευση βασανιστηρίων και απάνθρωπης μεταχείρισης και έλλειψη αποτελεσματικής προσφυγής / violation of article 3: prohibition of inhuman or degrading treatment in conjunction with article 13: length of proceedings and right to an effective remedy).

June 2012

12.6.2012:

Kortesis v. Greece (5 §§ 1, 2 ΕΣΔΑ: δικαίωμα στην προσωπική ελευθερία και ασφάλεια και στην ενημέρωση για του λόγους συλλήψεως / lawfulness of arrest or detention and right to be informed of the reasons for one’s arrest).

Luminia de Macedoine Almaco S.A. v. Greece, (άρθρα 6 § 1 και 13 ΕΣΔΑ: παραβίαση του ευλόγου χρόνου της ποινικής διαδικασίας και έλλειψη αποτελεσματικής προσφυγής για έγερση παραπόνων σχετικά με την υπερβολική διάρκεια της διαδικασίας ενώπιον των δικαστηρίων / violation of article 6.1 in conjunction with article 13: length of proceedings and right to an effective remedy).

Anogianakis v. Greece, (άρθρα 6 § 1 και 13 ΕΣΔΑ: παραβίαση του ευλόγου χρόνου της ποινικής διαδικασίας και έλλειψη αποτελεσματικής προσφυγής για έγερση παραπόνων σχετικά με την υπερβολική διάρκεια της διαδικασίας ενώπιον των δικαστηρίων / violation of article 6.1 in conjunction with article 13: length of proceedings and right to an effective remedy).

Ioannou and Others v. Greece (άρθρα 6 § 1 και 13 ΕΣΔΑ: παραβίαση του ευλόγου χρόνου της ποινικής διαδικασίας και έλλειψη αποτελεσματικής προσφυγής για έγερση παραπόνων σχετικά με την υπερβολική διάρκεια της διαδικασίας ενώπιον των δικαστηρίων / violation of article 6.1 in conjunction with article 13: length of proceedings and right to an effective remedy).

Sitosilo Volou A.E. v. Greece (άρθρο 6 § 1 ΕΣΔΑ: υπερβολική διάρκεια της ποινικής διαδικασίας / violation of article 6.1 of the Convention: length of criminal proceedings).

26.6.2012:

Kostadimas and Others v. Greece (άρθρο 1 Πρώτου Προσθέτου Πρωτοκόλλου ΕΣΔΑ: δικαίωμα σεβασμού της περιουσίας).

    July 2012

3.7.2012:

Buyan and Others v. Greece (άρθρο 1 Πρώτου Προσθέτου Πρωτοκόλλου ΕΣΔΑ: δικαίωμα σεβασμού της περιουσίας).

Vezyrgiannis v. Greece, (άρθρο 6 § 1 ΕΣΔΑ: υπερβολική διάρκεια της ποινικής διαδικασίας / violation of article 6.1 of the Convention: length of criminal proceedings).

17.7.2012:

Lica v. Greece (άρθρα 3, 5 §§1,4, 13: Απαγόρευση βασανιστηρίων,  δικαίωμα στην προσωπική ελευθερία και ασφάλεια, καθώς και υποβολής προσφυγής ενώπιον του αρμοδίου δικαστηρίου, προκειμένου αυτό να αποφασίσει εντός βραχείας προθεσμίας επί του νομίμου της κρατήσεως και να διατάξει την απόλυση σε περίπτωση παρανόμου κρατήσεως και δικαίωμα σε αποτελεσματική προσφυγή / Prohibition of torture, violation of the right to liberty and security as well as of the right to have lawfulness of detention decided speedily by a court and right to an effective remedy).

31.7.2012:

Mahmundi and Others v. Greece (άρθρα 3, 5 § 4, 13: Απαγόρευση βασανιστηρίων, δικαίωμα στην προσωπική ελευθερία και ασφάλεια και δικαίωμα σε αποτελεσματική προσφυγή / Prohibition of torture, violation of the right to liberty and security and right to an effective remedy).


 

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ (ΕΔΔΑ) ΚΑΤΑ ΕΛΛΑΔΟΣ 2011

 

 ECHR’s Judgments concerning Greece in 2011

Ιανουάριος / January

13.1.2011: Drakos v. Greece (άρθρα 6 § 1 και 13 ΕΣΔΑ: παραβίαση του ευλόγου χρόνου της διαδικασίας και έλλειψη αποτελεσματικής προσφυγής για έγερση παραπόνων σχετικά με την υπερβολική διάρκεια της διαδικασίας ενώπιον των δικαστηρίων).

13.1.2011: Evaggelou v. Greece [άρθρα 6 § 1 και 13 ΕΣΔΑ: παραβίαση της δίκαιας δίκη (fairness) και του ευλόγου χρόνου της διαδικασίας (length of the proceedings) και έλλειψη αποτελεσματικής προσφυγής για έγερση παραπόνων σχετικά με την υπερβολική διάρκεια της διαδικασίας ενώπιον των δικαστηρίων].

13.1.2011: Klithropiia Ipirou Evva Hellas A. E. v. Greece (άρθρα 6 § 1 και 13 ΕΣΔΑ: παραβίαση του ευλόγου χρόνου της διαδικασίας και έλλειψη αποτελεσματικής προσφυγής για έγερση παραπόνων σχετικά με την υπερβολική διάρκεια της διαδικασίας ενώπιον των δικαστηρίων).

13.1.2011: Lorandou v. Greece (άρθρα 6 § 1 και 13 ΕΣΔΑ: παραβίαση του ευλόγου χρόνου της διαδικασίας και έλλειψη αποτελεσματικής προσφυγής για έγερση παραπόνων σχετικά με την υπερβολική διάρκεια της διαδικασίας ενώπιον των δικαστηρίων).

13.1.2011: Pagonis v. Greece (άρθρο 6 § 1 ΕΣΔΑ: υπερβολική διάρκεια της διαδικασίας).

13.1.2011: Tsivelis v. Greece (άρθρο 6 § 1 ΕΣΔΑ: υπερβολική διάρκεια της διαδικασίας).

13.1.2011: Anastasopoulos v. Greece (άρθρο 6 § 1 ΕΣΔΑ: υπερβολική διάρκεια της διαδικασίας).

13.1.2011: Glentzes v. Greece (άρθρα 6 § 1 και 13 ΕΣΔΑ: παραβίαση του ευλόγου χρόνου της διαδικασίας και έλλειψη αποτελεσματικής προσφυγής για έγερση παραπόνων σχετικά με την υπερβολική διάρκεια της διαδικασίας ενώπιον των δικαστηρίων).

13.1.2011: Kallitsis v. Greece (άρθρο 6 § 1 ΕΣΔΑ: υπερβολική διάρκεια της διαδικασίας).

13.1.2011: Siakapeti v. Greece (άρθρο 6 § 1 ΕΣΔΑ: υπερβολική διάρκεια της διαδικασίας).

13.1.2011: Stamatis v. Greece (άρθρο 6 § 1 ΕΣΔΑ: υπερβολική διάρκεια της διαδικασίας).

13.1.2011: Stasinopoulou v. Greece (άρθρο 6 § 1 ΕΣΔΑ: υπερβολική διάρκεια της διαδικασίας).


Φεβρουάριος /
February

3.2.2011: Chaikalis v. Greece (άρθρο 6 § 1 ΕΣΔΑ: υπερβολική διάρκεια της διαδικασίας).

3.2.2011: Panagiotis Vassiliadis v. Greece (άρθρο 6 § 1 ΕΣΔΑ: υπερβολική διάρκεια της διαδικασίας).

3.2.2011: Stefanakos v. Greece (άρθρο 6 § 1 ΕΣΔΑ: υπερβολική διάρκεια της διαδικασίας).

3.2.2011: Arguris and Others v. Greece (άρθρο 6 § 1 ΕΣΔΑ: υπερβολική διάρκεια της διαδικασίας).

3.2.2011: Fountis nad Others v. Greece (άρθρα 6 § 1 και 13 ΕΣΔΑ: παραβίαση του ευλόγου χρόνου της διαδικασίας και έλλειψη αποτελεσματικής προσφυγής για έγερση παραπόνων σχετικά με την υπερβολική διάρκεια της διαδικασίας ενώπιον των δικαστηρίων).

3.2.2011: Ftylakis v. Greece (άρθρο 6 § 1 ΕΣΔΑ: υπερβολική διάρκεια της διαδικασίας).

3.2.2011: Iliopoulos v. Greece (άρθρα 6 § 1 και 13 ΕΣΔΑ: παραβίαση του ευλόγου χρόνου της διαδικασίας και έλλειψη αποτελεσματικής προσφυγής για έγερση παραπόνων σχετικά με την υπερβολική διάρκεια της διαδικασίας ενώπιον των δικαστηρίων).

3.2.2011: Kardaras v. Greece (άρθρα 6 § 1 και 13 ΕΣΔΑ: παραβίαση του ευλόγου χρόνου της διαδικασίας και έλλειψη αποτελεσματικής προσφυγής για έγερση παραπόνων σχετικά με την υπερβολική διάρκεια της διαδικασίας ενώπιον των δικαστηρίων).

3.2.2011: Vrachliotis and Others v. Greece (άρθρα 6 § 1 και 13 ΕΣΔΑ: παραβίαση του ευλόγου χρόνου της διαδικασίας και έλλειψη αποτελεσματικής προσφυγής για έγερση παραπόνων σχετικά με την υπερβολική διάρκεια της διαδικασίας ενώπιον των δικαστηρίων).

10.2.2011: Korosidou v. Greece (άρθρα 6 § 1 και 13 ΕΣΔΑ: παραβίαση του ευλόγου χρόνου της διαδικασίας και έλλειψη αποτελεσματικής προσφυγής για έγερση παραπόνων σχετικά με την υπερβολική διάρκεια της διαδικασίας ενώπιον των δικαστηρίων).

10.2.2011: Nisiotis v. Greece (άρθρο 3 ΕΣΔΑ, απαγόρευση βασανιστηρίων και απάνθρωπης μεταχείρισης: κράτηση σε κελί 50 μ2 μαζί με άλλους 30 τροφίμους, χωρίς ανανεωνόμενο αέρα).

10.2.2011: Thaleia Karydi AXTE v. Greece (Δίκαιη ικανοποίηση ύψους 25.000€ για ηθική βλάβη λόγω παραβιάσεως του άρθρου 6 § 1 ΕΣΔΑ-πρόσβαση σε δικαστήριο- και άρθρο 1ο Πρώτου Προσθέτου Πρωτοκόλλου-σεβασμός της περιουσίας- που διεγνώσθησαν με την απόφαση της 5.11.2009 του ΕΔΔΑ).

10.2.2011: Vihos v. Greece (άρθρα 6 § 1 και 13 ΕΣΔΑ: παραβίαση του ευλόγου χρόνου της ποινικής διαδικασίας και έλλειψη αποτελεσματικής προσφυγής για έγερση παραπόνων σχετικά με την υπερβολική διάρκεια της διαδικασίας ενώπιον των δικαστηρίων).

Μάρτιος / March

10.3.2011: Hatzigiannis v. Greece (άρθρα 6 § 1 και 13 ΕΣΔΑ: παραβίαση του ευλόγου χρόνου της ποινικής διαδικασίας και έλλειψη αποτελεσματικής προσφυγής για έγερση παραπόνων σχετικά με την υπερβολική διάρκεια της διαδικασίας ενώπιον των δικαστηρίων).

Απρίλιος / April

5.4.2011: Kokkinatos v. Greece (άρθρο 6 § 1 ΕΣΔΑ: υπερβολική διάρκεια της διαδικασίας).

5.4.2011: Karadanis c. Grèce (άρθρο 6 § 1 ΕΣΔΑ: υπερβολική διάρκεια της διαδικασίας).

5.4.2011: Rahimi c. Grèce (άρθρα 3 και 13, 5 §§ 1, 4 ΕΣΔΑ: απαγόρευση βασανιστηρίων, αποτελεσματική προσφυγή, δικαίωμα στην προσωπική ελευθερία και ασφάλεια, καθώς και υποβολής προσφυγής ενώπιον του αρμοδίου δικαστηρίου, προκειμένου αυτό να αποφασίσει εντός βραχείας προθεσμίας επί του νομίμου της κρατήσεως και να διατάξει την απόλυση σε περίπτωση παρανόμου κρατήσεως).

5.4.2011: Pesmatzoglou et Pesmatzoglou-Fitsioula c. Grèce (άρθρα 6 § 1 και 13 ΕΣΔΑ: παραβίαση του ευλόγου χρόνου της διαδικασίας και έλλειψη αποτελεσματικής προσφυγής για έγερση παραπόνων σχετικά με την υπερβολική διάρκεια της διαδικασίας ενώπιον των δικαστηρίων).

19.4.2011: Chrysanthopoulos et Chrysanthopoulou c. Grèce (άρθρα 6 § 1 και 13 ΕΣΔΑ: παραβίαση του ευλόγου χρόνου της διαδικασίας και έλλειψη αποτελεσματικής προσφυγής για έγερση παραπόνων σχετικά με την υπερβολική διάρκεια της διαδικασίας ενώπιον των δικαστηρίων).

19.4.2011: Kon/nos Chitzos Solinourgia Abee c. Grèce (άρθρο 6 § 1 ΕΣΔΑ: υπερβολική διάρκεια της διαδικασίας).

Μάϊος / May

3.5.2011: Giosakis c. Grèce Νο 3 (άρθρο 6 § 1 και 6 § 2 ΕΣΔΑ: Υπερβολική διάρκεια της διαδικασίας και προσβολή του τεκμηρίου αθωότητος).

3.5.2011: Negrepontis-Giannisis c. Grèce (άρθρα 8, 8 σε συνδυασμό με το άρθρο 14 περί απαγορεύσεως των διακρίσεων, 6 ΕΣΔΑ και 1 του Πρώτου Προσθέτου Πρωτοκόλλου της ΕΣΔΑ: δικαίωμα σεβασμού της ιδιωτικής και οικογενειακής ζωής, προσβολή του δικαιώματος σε δίκαια δίκη λόγω αρνήσεως αναγνωρίσεως εκτελεστότητας  αλλοδαπής αποφάσεως με συνέπεια την παραβίαση της αρχής της αναλογικότητας, και δικαίωμα σεβασμού της περιουσίας).

3.5.2011: Paratheristikos Oikodomikos Synetairismos Stegaseos Ypallilon Trapezis Tis Ellados c. Grèce (άρθρα 6 § 1, 13 ΕΣΔΑ και 1 Πρώτου Προσθέτου Πρωτοκόλλου ΕΣΔΑ: δικαίωμα σε δίκαια δίκη, δικαίωμα σε αποτελεσματική προσφυγή και δικαίωμα σεβασμού της περιουσίας).

10.5.2011: Pavlidis vs Greece (άρθρο 6 § 1 ΕΣΔΑ: Υπερβολική διάρκεια της διαδικασίας ενώπιον των δικαστηρίων. Όσον αφορά τους ισχυρισμούς για άλλες παραβιάσεις του άρθρου 6 ΕΣΔΑ, το Δικαστήριο επεσήμανε ότι, ενώ το δικαίωμα δικαίας ακροάσεως κατοχυρώνεται από την Σύμβαση, οι κανόνες για το παραδεκτό των αποδείξεων ή για τον τρόπο αξιολογήσεώς τους συνιστούν κατ' αρχήν θέματα ρυθμίσεως από το εθνικό δίκαιο και τα εθνικά δικαστήρια).

10.5.2011: Frangos c. Grèce (άρθρα 6 § 1 και 13 ΕΣΔΑ: παραβίαση του ευλόγου χρόνου της διαδικασίας και έλλειψη αποτελεσματικής προσφυγής για έγερση παραπόνων σχετικά με την υπερβολική διάρκεια της διαδικασίας ενώπιον των δικαστηρίων).

10.5.2011: Loggos c. Grèce (άρθρα 6 § 1 και 13 ΕΣΔΑ: παραβίαση του ευλόγου χρόνου της διαδικασίας και έλλειψη αποτελεσματικής προσφυγής για έγερση παραπόνων σχετικά με την υπερβολική διάρκεια της διαδικασίας ενώπιον των δικαστηρίων).

10.5.2011: Nomikou c. Grèce (άρθρα 6 § 1 και 13 ΕΣΔΑ: παραβίαση του ευλόγου χρόνου της διαδικασίας και έλλειψη αποτελεσματικής προσφυγής για έγερση παραπόνων σχετικά με την υπερβολική διάρκεια της διαδικασίας ενώπιον των δικαστηρίων).

10.5.2011: Garyfallia Chatzi et autres c. Grèce (άρθρα 6 § 1 και 13 ΕΣΔΑ: παραβίαση του ευλόγου χρόνου της διαδικασίας και έλλειψη αποτελεσματικής προσφυγής για έγερση παραπόνων σχετικά με την υπερβολική διάρκεια της διαδικασίας ενώπιον των δικαστηρίων).

10.5.2011: Bouliaris v. Greece (άρθρα 6 § 1 και 13 ΕΣΔΑ: παραβίαση του ευλόγου χρόνου της διαδικασίας και έλλειψη αποτελεσματικής προσφυγής για έγερση παραπόνων σχετικά με την υπερβολική διάρκεια της διαδικασίας ενώπιον των δικαστηρίων).

10.5.2011: Mastorakis v. Greece (άρθρα 6 § 1 και 13 ΕΣΔΑ: παραβίαση του ευλόγου χρόνου της διαδικασίας και έλλειψη αποτελεσματικής προσφυγής για έγερση παραπόνων σχετικά με την υπερβολική διάρκεια της διαδικασίας ενώπιον των δικαστηρίων).

24.5.2011: Konstas c.  Grèce (άρθρο 6 § 2 ΕΣΔΑ: Παραβίαση του τεκμηρίου αθωότητος).

31.5.2011: Kontalexis c.  Grèce (άρθρο 6 § 1 ΕΣΔΑ: Ιδρυθέν υπό του νόμου δικαστήριο).


Ιούνιος /
June

7.6.2011: R.U. c. Grèce (άρθρα 3, 3 σε συνδυασμό με το άρθρο 13, 5 §§ 1, 4 ΕΣΔΑ: απαγόρευση βασανιστηρίων αναφορικά με τις συνθήκες κρατήσεως στα σωφρονιστικά κέντρα Σουφλίου και Πέτρου Ράλλη, κίνδυνος έκδοσης στην Τουρκία χωρίς σοβαρή εξέταση του αιτήματος για χορήγηση ασύλου και δίχως πρόσβαση σε αποτελεσματική προσφυγή, έλλειψη αποτελεσματικής προσφυγής για την υποβολή παραπόνων σχετικά με τις συνθήκες κρατήσεως, δικαίωμα στην προσωπική ελευθερία και ασφάλεια, καθώς και υποβολής προσφυγής ενώπιον του αρμοδίου δικαστηρίου, προκειμένου αυτό να αποφασίσει εντός βραχείας προθεσμίας επί του νομίμου της κρατήσεως και να διατάξει την απόλυση σε περίπτωση παρανόμου κρατήσεως).

7.6.2011: Barits v. Greece (άρθρα 6 § 1 και 13 ΕΣΔΑ: παραβίαση του ευλόγου χρόνου της διαδικασίας και έλλειψη αποτελεσματικής προσφυγής για έγερση παραπόνων σχετικά με την υπερβολική διάρκεια της διαδικασίας ενώπιον των δικαστηρίων).

7.6.2011: Naka v. Greece (άρθρο 6 § 1 ΕΣΔΑ: υπερβολική διάρκεια της διαδικασίας).

Ιούλιος / July

19.7.2011: Varfis c. Grèce (άρθρο 1 Πρώτου Προσθέτου Πρωτοκόλλου της ΕΣΔΑ: δικαίωμα σεβασμού της περιουσίας).

Οκτώβριος / October

4.10.2011: Zafranas c. Grèce  (άρθρο 1 Πρώτου Προσθέτου Πρωτοκόλλου).

4.10.2011: Stelios Schinas-Spilios Kaisaris Koinopraxia v. Greece (άρθρο 6 § 1ΕΣΔΑ, εύλογη διάρκεια της διαδικασίας)

11.10.2011: Taggatidis et autres c. Grèce (άρθρο 3 ΕΣΔΑ, απαγόρευση βασανιστηρίων).

11.10.2011: Valyrakis c. Grèce (άρθρα 6 § 1 και 13 ΕΣΔΑ: παραβίαση του ευλόγου χρόνου της διαδικασίας και έλλειψη αποτελεσματικής προσφυγής για έγερση παραπόνων σχετικά με την υπερβολική διάρκεια της διαδικασίας ενώπιον των δικαστηρίων).

18.10.2011: Fellas v. Greece (άρθρο 6 § 1 ΕΣΔΑ: υπερβολική διάρκεια της διαδικασίας).

18.10.2011: Ioannis Aggelakis v. Greece (άρθρο 6 § 1 ΕΣΔΑ: υπερβολική διάρκεια της διαδικασίας).

18.10.2011: Tsalapatas and others v. Greece (άρθρο 6 § 1 ΕΣΔΑ: υπερβολική διάρκεια της διαδικασίας).

25.10.2011: Ibram v. Greece (άρθρο 3 ΕΣΔΑ, απαγόρευση απάνθρωπης ή εξευτελιστικής μεταχείρισης).


Νοέμβριος /
November

3.11.2011: Dimitras and Others v. Greece ο 2) (άρθρα 9 και 13 ΕΣΔΑ: δικαίωμα της ελευθερίας της σκέψης, συνείδησης και θρησκείας και έλλειψη αποτελεσματικής προσφυγής για έγερση του παραπόνου για την λήψη του θρησκευτικού όρκου στα δικαστήρια και τον εξαναγκασμό να αποκαλύψουν τις θρησκευτικές τους πεποιθήσεις δια της αρνήσεώς τους να ορκισθούν στην Βίβλο).


ΚΑΛΩΣ ΗΛΘΑΤΕ ΣΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΑΣ|WELCOME TO OUR LAW OFFICE|CONTACT US / ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ|ΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ *ΝΕΟ*