ΚΑΛΩΣ ΗΛΘΑΤΕ ΣΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΑΣWELCOME TO OUR LAW OFFICECONTACT US / ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ *ΝΕΟ*
N. KONDYLIS & PARTNERS' LAW OFFICE
ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΟΝΔΥΛΗ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ
Τομείς Δραστηριότητας
Δικηγόροι Γραφείου
Νομολογία
Επικαιρότητα
Νέα Γραφείου
Φόρμα Επικοινωνίας
Επικοινωνία
Τομείς Δραστηριότητας


Το Δικηγορικό Γραφείο Ν. Μ. Κονδύλη & Συνεργατών καλύπτει όλους τους τομείς του Δικαίου, παρέχοντας πλήρη, ποιοτική και εξειδικευμένη δικαστική και εξώδικη - συμβουλευτική υποστήριξη στους πελάτες μας. Η εμπειρία και οι γνώσεις των στελεχών του Γραφείου μας, μας δίνουν την δυνατότητα να ανταποκριθούμε με πλήρότητα στις απαιτήσεις και στις ανάγκες των πελατών μας. Παρέχουμε νομικές υπηρεσίες για όλο το φάσμα του:

I. Δημοσίου και Διοικητικού Δικαίου (Δημόσιες Συμβάσεις, Διαγωνισμοί Δημοσίων Έργων, Δημοσιο-υπαλληλικό, Πειθαρχικά, Πολεοδομικό, Κοινωνικο-ασφαλιστικό, Δίκαιο της Εκπαίδευσης, Αστική Ευθύνη του Δημοσίου και των ΝΠΔΔ, Δίκαιο Περιβάλλοντος, Φορολογικό, κτλ.).
Προτεραιότητά μας είναι ο πολίτης και η αποκατάσταση της νομιμότητας σε όλες τις εκφάνσεις της δράσης της Δημόσιας Διοίκησης. Το Γραφείο μας ειδικεύεται και στην προστασία των ατομικών και εν γένει ανθρωπίνων δικαιωμάτων σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο (Δικαστήριο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου - ΕΔΔΑ Στρασβούργο, κτλ.).

II. Ιδιωτικού Δικαίου (Αστικού, Εργατικού και Εμπορικού Δικαίου). Πλήρης νομική υποστήριξη εταιρειών, σύσταση εταιρειών, μεταβιβάσεις, συγχωνεύσεις, εμπορικές συμβάσεις, φορολογία επιχειρήσεων, διαχείριση περιουσίας, έλεγχος τίτλων, μεταβιβάσεις ακινήτων, εμπράγματες ασφάλειες, κατοχύρωση σημάτων (trademarks), domain names, internet, πνευματική ιδιοκτησία, προστασία δεδομένων, δίκαιο ανταγωνισμού, πτωχευτικό δίκαιο, προστασία καταναλωτή, μισθώσεις, δίκαιο της υγείας, δίκαιο Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης, προστασία προσωπικότητας, εργασιακές σχέσεις, ίδρυση και λειτουργία σωματείων, αποζημιώσεις κτλ., ενώ καλύπτουμε και όλους τους κλάδους του Αστικού Δικαίου (ενοχικό, εμπράγματο, οικογενειακό, κληρονομικό δίκαιο).

III. Ποινικού Δικαίου.

 

ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ INTERJURIST
 


  © N. KONDYLIS & PARTNERS' LAW OFFICE


ΚΑΛΩΣ ΗΛΘΑΤΕ ΣΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΑΣ|WELCOME TO OUR LAW OFFICE|CONTACT US / ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ|ΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ *ΝΕΟ*