ΚΑΛΩΣ ΗΛΘΑΤΕ ΣΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΑΣWELCOME TO OUR LAW OFFICECONTACT US / ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ *ΝΕΟ*
N. KONDYLIS & PARTNERS' LAW OFFICE
ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΟΝΔΥΛΗ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ (ΕΔΔΑ)
ΥΠΟΘΕΣΗ "ΜΝΗΜΟΝΙΟΥ"
ΕΦΕΔΡΕΙΑ - ΠΡΟΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ
ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
ΕΙΔΙΚΗ ΕΙΣΦΟΡΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Ν. 3986/2011
ΕΚΤΑΚΤΗ ΕΙΣΦΟΡΑ Ν. 3758/2009
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
ΤΑΔ-ΕΤΑΔ
ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ
ΣΧΟΛΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ
ΑΣΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ
ΔΙΕΘΝΕΣ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΧΑΓΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ
ΔΕΦ Λαρίσης 324/2010
«…όπως προκύπτει από τις διατάξεις της περ. 3 της παραγράφου Β΄ του άρθρου 8 του ν. 3467/2006 δεν επιβάλλεται ρητά η παράθεση στο πρακτικό του Συμβουλίου Επιλογής ειδικής αιτιολογίας σχετικά με την πρόκριση ορισμένου υποψηφίου έναντι άλλου ή άλλων, κατά δε την έννοιά τους, το Συμβούλιο λόγω της φύσεως των καθηκόντων τα οποία θα ασκήσουν οι επιλεγόμενοι ως Διευθυντές, έχει ευρεία διακριτική ευχέρεια να επιλέξει τον καταλληλότερο για την ενάσκηση των καθηκόντων αυτών, δηλαδή εκείνον, ο οποίος, κατά την κρίση τους, συγκεντρώνει τα περισσότερα προς τούτο ουσιαστικά προσόντα και δεν υποχρεούται, όπως έχει παγίως κριθεί σε ανάλογες περιπτώσεις (ΣτΕ 1395/2003, 1289/2001, 1228/1993, κ.α.), να αιτιολογεί ειδικά την πρόκριση κάποιων που συγκεντρώνουν τις τυπικές για την επιλογή αυτή προϋποθέσεις έναντι άλλου ή άλλων, εκτός από την περίπτωση που ο παραλειφθείς υπερέχει καταδήλως στα ουσιαστικά προσόντα έναντι του προκριθέντος, οπότε απαιτείται να υπάρχει στην πράξη του Συμβουλίου ειδική αιτιολόγηση της προκρίσεως αυτής, για να είναι δυνατός ο έλεγχός της, εντός των νομίμων ορίων ασκήσεως της προαναφερθείσης διακριτικής ευχέρειας από τον ακυρωτικό δικαστή. Στην προκείμενη όμως περίπτωση το 11/29-4-2009 πρακτικό δεν είναι πλήρες και τούτο γιατί δεν περιγράφονται ούτε είναι ενσωματωμένα σε αυτό τα βιογραφικά των υποψηφίων, ώστε να είναι δυνατόν να ελεγχθεί αν κάποιος από τους υποψήφιους υπερέχει πρόδηλα ως προς τα ουσιαστικά του προσόντα, με συνέπεια να μην είναι εφικτός ο έλεγχος της εντός των νομίμων ορίων ασκήσεως της προαναφερθείσης διακριτικής ευχέρειας του Συμβουλίου, από το Δικαστήριο…»
 
ΔΕΦ Λαρίσης 274/2009
«…Επειδή, με τις προαναφερόμενες διατάξεις του ν.3467/2006 θεσπίστηκε ειδική διαδικασία για την επιλογή και τοποθέτηση των διευθυντών σχολικών μονάδων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Σύμφωνα με την ειδική αυτή διαδικασία, για τους διευθυντές που έχουν τα τυπικά προσόντα για την τοποθέτηση στη θέση διευθυντή σχολικής μονάδας γίνεται κατ΄αρχή αριθμητική αποτίμηση των αξιολογικών κριτηρίων και συντάσσεται πίνακας, στον οποίο κατατάσσονται βάσει του συνόλου των αξιολογικών μονάδων που συγκεντρώνει ο κάθε υποψήφιος. Στη συνέχεια, το ΠΥΣΔΕ καλεί ενώπιόν του όσους εγγράφηκαν στον πίνακα αυτό σε προφορική συνέντευξη, προκειμένου να εκτιμηθεί η ικανότητά των να ασκούν καθήκοντα διευθυντή σχολικής μονάδας, κατά τη διαδικασία δε αυτή, το ΠΥΣΔΕ οφείλει, βάσει των προαναφερόμενων διατάξεων του ν. 3467/2006, να κάνει αιτιολογημένη αξιολόγηση καθενός από τους υποψηφίους. Ειδικότερα, προκειμένου να καθίσταται γνωστή στους υποψηφίους και ελέγξιμη από τα δικαστήρια η αξιολόγηση της εν γένει παρουσίας τους, οι σχετικές πράξεις που συντάσσονται από το ΠΥΣΔΕ πρέπει να είναι επαρκώς αιτιολογημένες και να προκύπτει από αυτές η ειδικά αιτιολογημένη κρίση κάθε μέλους του Συμβουλίου ως προς τις αξιολογικές μονάδες που λαμβάνει ο κάθε υποψήφιος, να παρατίθενται δε τα συγκεκριμένα στοιχεία που λήφθηκαν υπόψη και βάσει των οποίων διαμορφώθηκε η γνώμη τους για την προσωπικότητά του καθώς και η βαθμολογία και ιδίως εάν εκτιμήθηκε η ικανότητά του να αναλαμβάνει πρωτοβουλίες, να επιλύει προβλήματα κ.λ.π., κατά τα οριζόμενα στην παρ. 3 του κεφ. Β΄του άρθρου 8 του ν. 3467/2006. Περαιτέρω, αφού ολοκληρωθεί η διαδικασία της προφορικής συνέντευξης, οι υποψήφιοι βάσει του συνόλου των αξιολογικών μονάδων που έλαβε ο καθένας κατατάσσονται στον τελικό πίνακα αξιολόγησης, από τον οποίο τοποθετούνται οι διευθυντές σχολικών μονάδων κατά φθίνουσα σειρά.
Επειδή, οι αιτούντες με την κρινόμενη αίτηση ζητούν την ακύρωση της προσβαλλόμενης απόφασης, προβάλλοντας, μεταξύ άλλων, ότι η προφορική συνέντευξη ενώπιον του ΠΥΣΔΕ, η οποία σε συνδυασμό με το βιογραφικό τους σημείωμα έχει βαρύνουσα σημασία για την αξιολόγηση της προσωπικότητάς τους και της γενικής τους συγκρότησης, δεν έγινε νόμιμα, δεδομένου ότι οι ερωτήσεις που τέθηκαν σ΄αυτούς αφ΄ενός δεν ήταν επαρκείς για τη διάγνωση των απαιτούμενων ικανοτήτων τους, αφ΄ετέρου δεν καταγράφηκαν τόσο αυτές όσο και οι απαντήσεις τους στα σχετικά πρακτικά, στα οποία επίσης δεν υπήρχε εξατομικευμένη και αιτιολογημένη κρίση για τον καθένα.
Επειδή, με βάση όσα εκτέθηκαν ανωτέρω, οι …..πράξεις του ΠΥΣΔΕ στις οποίες περιέχεται η διαδικασία συνέντευξης των υποψηφίων, δεν είναι επαρκώς αιτιολογημένες, δεδομένου ότι ούτε από τις πράξεις αυτές ούτε από κάποιο άλλο έγγραφο του φακέλου προκύπτει ότι κατά την προφορική συνέντευξη των αιτούντων αξιολογήθηκαν η ικανότητά τους να αναλαμβάνουν πρωτοβουλίες, να επιλύουν προβλήματα (διοικητικά, διδακτικά, οργανωτικά, λειτουργικά κ.λ.π.), να δημιουργούν το κατάλληλο παιδαγωγικό περιβάλλον και να εμπνέουν τους εκπαιδευτικούς στην άσκηση των καθηκόντων τους, όπως ορίζεται από τις προαναφερθείσες διατάξεις, ούτε εξάλλου προκύπτει με πόσες αξιολογικές μονάδες αποτιμήθηκε από κάθε μέλος του Συμβουλίου η ικανότητα των αιτούντων να ασκούν καθήκοντα διευθυντή σχολικής μονάδας. Με τα δεδομένα αυτά, η προσβαλλόμενη τελική πράξη περί τοποθετήσεως των Διευθυντών Σχολικών Μονάδων, που εκδόθηκε βάσει των ανωτέρω πράξεων του ΠΥΣΔΕ και με την οποία ολοκληρώθηκε η διαδικασία αυτή, είναι άκυρη…».

ΚΑΛΩΣ ΗΛΘΑΤΕ ΣΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΑΣ|WELCOME TO OUR LAW OFFICE|CONTACT US / ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ|ΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ *ΝΕΟ*