Λειτουργία: Δε-Πα: 9.00-19.00


ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ


ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Το Δικηγορικό Γραφείο Νικολάου Κονδύλη & Συνεργατών και η παρούσα ιστοσελίδα του Γραφείου μας σέβεται τα προσωπικά σας δεδομένα, εφαρμόζοντας πιστά τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό 2016/679 και την εγχώρια νομοθεσία. Για τον σκοπό αυτό λαμβάνουμε κάθε πρόσφορο μέσο για την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων και την τήρηση του απορρήτου ως προς τα στοιχεία που μας διαβιβάζετε μέσω της φόρμας επικοινωνίας. Το παρόν κείμενο περιγράφει αναλυτικά την πολιτική προστασίας που εφαρμόζει ο παρών ιστοχώρος κατά την πλοήγηση των χρηστών σε αυτόν. Ο επισκέπτης της ιστοσελίδας μας οφείλει να διαβάσει προσεκτικά την παρούσα πολιτική προστασίας των προσωπικών του δεδομένων και σε περίπτωση που το επιθυμεί, δύναται να επικοινωνήσει για περαιτέρω λεπτομέρειες με το Γραφείο μας.


ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΠΟΥ ΣΥΛΛΕΓΟΝΤΑΙ

Τα στοιχεία που συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε είναι αποκλειστικώς αυτά που μοιράζεται μαζί μας ο επισκέπτης/χρήστης του ιστοχώρου μας με την βούλησή του (θετική ενέργεια) κατά την επικοινωνία του με το Γραφείο μας μέσω ειδικής φόρμας. Τα στοιχεία αυτά, τα οποία οικειοθελώς συμπληρώνουν οι χρήστες (ονοματεπώνυμο, διεύθυνση, τηλέφωνο, email, περιγραφή του νομικού ζητήματος που τους απασχολεί κτλ), τυγχάνουν απαραίτητα προκειμένου να καταστεί δυνατή η επικοινωνία προς διερεύνηση της δυνατότητας παροχής των νομικών μας υπηρεσιών. Οι πληροφορίες αυτές, οι οποίες παραμένουν εμπιστευτικές και απόρρητες σύμφωνα με τον Κώδικα περί Δικηγόρων και τον Κώδικα Δεοντολογίας για την άσκηση του δικηγορικού λειτουργήματος, δεν κοινοποιούνται και δεν διαβιβάζονται σε τρίτους παρά μόνον στους Δικηγόρους και το προσωπικό του Γραφείου μας. Σημειώνεται ότι με μόνη την δήλωση και αποστολή των στοιχείων αυτών εκ μέρους του χρήστη, ο τελευταίος ρητώς συναινεί στην συλλογή και επεξεργασία  των στοιχείων αυτών, τα οποία οφείλουν να είναι ακριβή, αληθή και επικαιροποιημένα.


Η αποστολή ενημερωτικών μηνυμάτων (newsletters) νομικού περιεχομένου εκ μέρους του Γραφείου μας είναι δυνατή αποκλειστικώς και μόνον εφ’ όσον το επιθυμεί ο χρήστης της ιστοσελίδας ή των υπηρεσιών μας. Αυτό επιτυγχάνεται μέσω της εγγραφής του στην σχετική υπηρεσία (συμπλήρωση ειδικής φόρμας που υπάρχει στην ιστοσελίδα μας), η οποία συνιστά ρητή συγκατάθεση/συναίνεση για την συλλογή και επεξεργασία των στοιχείων του. Η αποστολή των μηνυμάτων αυτών πραγματοποιείται στην δηλωθείσα διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του χρήστη. Σημειώνεται ότι ο χρήστης δύναται οποτεδήποτε να ζητήσει, μεταξύ άλλων, την επικαιροποίηση των στοιχείων του και την διαγραφή του από την λίστα των παραληπτών (οδηγίες για την διαγραφή παρέχονται στα αποστελλόμενα μηνύματα).


COOKIES

Ενημερώνεται ο χρήστης της παρούσας ιστοσελίδας ότι γίνεται χρήση cookies. Τα «cookies» είναι μικρά αρχεία με πληροφορίες που μια ιστοσελίδα (συγκεκριμένα ο εξυπηρετητής ιστού - web server) αποθηκεύει στον υπολογιστή ενός χρήστη, ώστε κάθε φορά που ο χρήστης συνδέεται στην ιστοσελίδα, η τελευταία να ανακτά τις εν λόγω πληροφορίες και να προσφέρει στο χρήστη σχετικές με αυτές υπηρεσίες. Το cookie, το οποίο παίζει σημαντικό ρόλο στην χρήση του διαδικτύου, διευκολύνει τον ιστότοπο να απομνημονεύει πληροφορίες σχετικά με την επίσκεψή σας. Στην παρούσα ιστοσελίδα, πέραν αυτών που θεωρούνται τεχνικά απαραίτητα για την πραγματοποίηση της σύνδεσης και της περιήγησης στον ιστοχώρο μας, χρησιμοποιούνται cookies για την εξατομίκευση περιεχομένου και διαφημίσεων, την παροχή λειτουργιών κοινωνικών μέσων και την ανάλυση της επισκεψιμότητάς μας. Επιπλέον, μοιραζόμαστε πληροφορίες που αφορούν τον τρόπο που χρησιμοποιείτε τον ιστότοπό μας με συνεργάτες κοινωνικών μέσων, διαφήμισης και αναλύσεων, οι οποίοι ενδεχομένως να τις συνδυάσουν με άλλες πληροφορίες που τους έχετε παραχωρήσει ή τις οποίες έχουν συλλέξει σε σχέση με την από μέρους σας χρήση των υπηρεσιών τους. Ο χρήστης έχει την δυνατότητα να επιλέξει την απόρριψη των cookies μέσω των καταλλήλων ρυθμίσεων τόσο από το πρόγραμμα περιήγησης [γενική ρύθμιση] όσο και μέσω της ειδικής εφαρμογής που εμφανίζεται κατά την πλοήγησή σας στην σελίδα μας. Σημειώνεται ότι με την χρήση των cookies  δεν είναι δυνατή η εξακρίβωση της φυσικής ταυτότητας χρήστη. Για περισσότερες πληροφορίες ανατρέξτε στην ΠΟΛΙΤΙΚΗ COOKIES που εφαρμόζουμε.GOOGLE ANALYTICS

Η παρούσα ιστοσελίδα του Γραφείου μας χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες του Google Analytics (πληροφορίες σχετικά με το περιεχόμενο των υπηρεσιών αυτών μπορείτε να βρείτε στον σύνδεσμο που ακολουθεί: https://www.google.com/intl/el/analytics/). Τα δεδομένα που συλλέγονται μέσω cookies σχετίζονται κατά βάση με τη συσκευή ή το πρόγραμμα περιήγησης, διευθύνσεις IP και δραστηριότητες στην ιστοσελίδα μας. Χρησιμοποιούνται δε αυτά για τη μέτρηση των αλληλεπιδράσεων των χρηστών με τον ιστοτόπο μας, ενώ οι διευθύνσεις IP χρησιμοποιούνται, ως πιστοποιεί η Google, για την παροχή ασφάλειας και για την προστασία της ασφάλειας της υπηρεσίας,  καθώς και προκειμένου να παρασχεθεί μια εικόνα σχετικά με το μέρος του κόσμου από όπου προέρχονται οι χρήστες της ιστοσελίδας. Περισσότερες αναλυτικές πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στον σύνδεσμο που ακολουθεί: https://support.google.com/analytics/answer/6004245. Θα θέλαμε να σας πληροφορήσουμε ότι το Google Analytics έχει αναπτύξει ειδική εφαρμογή, η οποία παρέχει στους χρήστες την δυνατότητα να αποτρέπουν την διαβίβαση των δεδομένων τους στην υπηρεσία αυτή. Πρόκειται για ένα πρόσθετο (opt-out add-on), το οποίο εγκαθίσταται στο πρόγραμμα περιήγησης του χρήστη (διαθέσιμο για τον Microsoft Internet Explorer 11, Google Chrome, Mozilla Firefox, Apple Safari και Opera). Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε εδώ:  https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en. Σημειώνεται ότι το Google Analytics Opt-out Browser Add-on δεν εμποδίζει την αποστολή πληροφοριών στον ίδιο τον ιστότοπο και στις υπηρεσίες καταγραφής στοιχείων περιήγησης που χρησιμοποιεί ο πάροχος.


ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

Οι χρήστες της ιστοσελίδας μας έχουν την δυνατότητα να ασκήσουν όλα τα δικαιώματα που προβλέπονται στον Γενικό Κανονισμό για την Προστασία των Προσωπικών Δεδομένων (δικαιώματα πρόσβασης, διόρθωσης/επικαιροποίησης, περιορισμού ή αντίταξης στην επεξεργασία, φορητότητας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα  καθώς και διαγραφής  των δεδομένων εφ’ όσον η επεξεργασία δεν είναι απαραίτητη). Ειδικότερα, όσον αφορά την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν, έχετε τα εξής δικαιώματα: α) δικαίωμα πρόσβασης, δηλαδή το δικαίωμα να πληροφορηθείτε εάν προσωπικά δεδομένα που σας αφορούν υφίστανται επεξεργασία, β) δικαίωμα διόρθωσης, δηλαδή το δικαίωμα να απαιτήσετε τη διόρθωση ανακριβών δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, γ) δικαίωμα διαγραφής, δηλαδή το δικαίωμα να ζητήσετε να διαγραφούν τα προσωπικά δεδομένα που σας αφορούν, δ) δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας όταν η ακρίβεια των δεδομένων αμφισβητείται, είναι παράνομη ή για άλλους λόγους, ε) δικαίωμα φορητότητας, δηλαδή το δικαίωμα να ζητήσετε να λάβετε τα δεδομένα που σας αφορούν σε δομημένο, κοινώς χρησιμοποιούμενο και αναγνώσιμο από μηχανήματα μορφότυπο, καθώς και να διαβιβασθούν τα εν λόγω δεδομένα σε άλλον υπεύθυνο επεξεργασίας και στ) δικαίωμα εναντίωσης στην επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων σας, εκτός αν υφίστανται επιτακτικοί και νόμιμοι λόγοι για την επεξεργασία, οι οποίοι υπερισχύουν των συμφερόντων, των δικαιωμάτων και των ελευθεριών σας.

Η άσκηση των προμνησθέντων δικαιωμάτων ενεργείται μέσω της αποστολής ηλεκτρονικού μηνύματος στο email dp@kondylislawoffice.gr. Το Γραφείο μας σας ενημερώνει ότι ο υπεύθυνος επεξεργασίας είναι ο Δικηγόρος Αθηνών ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΝΔΥΛΗΣ, ΑΜ ΔΣΑ 26417, οδός Ν. Γεννηματά αριθμ. 8, τ.κ. 115 24, Αθήνα, τηλ. 210-6995792, ΦΑΞ 210-6995796, email kondylis@kondylislawoffice.gr.

Σημειώνεται ότι ο χρήστης, εάν θεωρεί ότι παραβιάζονται τα δικαιώματά του όσον αφορά την προστασία των προσωπικών του δεδομένων, μπορεί να προσφύγει ενώπιον της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, ασκώντας το δικαίωμα καταγγελίας, α. ηλεκτρονικά με αποστολή στο email: complaints@dpa.gr, β. μέσω της δικτυακής πύλης της Αρχής: www.dpa.gr, γ. με ταχυδρομική αποστολή στην εξής διεύθυνση: Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, Λ. Κηφισίας 1-3, 115 23 Αθήνα, δ. με αυτοπρόσωπη υποβολή στα γραφεία της Αρχής (1ος όροφος) ή ε. με φαξ στο +30 210 6475628.


ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ στείλτε μας email

dp@kondylislawoffice.gr